Preview

Вестник Донского государственного технического университета

Расширенный поиск

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ ПРИ КОНТРОЛЕ КАЧЕСТВА ЗУБЧАТЫХ КОЛЁС

Полный текст:

Аннотация

Контроль качества зубчатых колёс, включающий определение  ряда их параметров, является сложным и трудоёмким. Это вызвано повышеными требованиями к точности зубчатых колёс, особенно мелкомодульных. В этой связи  для обеспечения заданного уровня качества необходимо использовать статистические процедуры контроля качества, рекомендуемые нормами ISO 9000 (EN 29000).

Об авторах

К. ВЕЧОРОВСКИ

Россия


Я. УНЕЕВСКИ

Россия


Список литературы

1. Czyżewski B., Uniejewski J., Wieczorowski K. Statystyczne procedury odbiorcze: Мateriały sympozjum "Statystyczne procedury odbiorcze w systemach zapewniania jakości". – OW NOT Zielona Góra, Zielona Góra, 1992.

2. Uniejewski J, Komputerowe wspomaganie prowadzenia statystycznej kontroli jakości: Materiały konferencji "Sterowanie jakością". – Poznań, 1988.

3. Uniejewski J. Możliwości modyfikacji procedur statystycznej kontroli jakości realizowanych przy wykorzystaniu mikrokomputera: Мateriały konferencji "Metody statystyczne w zapewnieniu jakości". – NOT Zielona Góra, Łagów, 19-20 IX, 1991.

4. Uniejewski J. Procedury statystyczne w kontroli jakości, wydawnictwo jubileuszowe z okazji 40 lecia pracy prof. K. Wieczorowskiego, Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji, Vol. 16, nr spec. – Poznań, 1996. – S.213-217.

5. Uniejewski J., Wieczorowski K. Komputerowe wspomaganie prowadzenia kart kontrolnych: IV Konferencja "Metrologia w technikach wytwarzania maszyn". – Wrocław-Szklarska Poręba, 17-19.VI, 93; Prace naukowe Instytutu Technologii Maszyn i Automatyzacji Politechniki Wrocławskiej, nr 52, seria: Konferencje, nr 20. – Wrocław, 1993.

6. Uniejewski J., Wieczorowski K. Komputerowo wspomagana zmodyfikowana karta kontrolna -R: Мateriały konferencji "Statystyczna kontrola jakości". – Poznań, 9.XII, 1987.


Для цитирования:


ВЕЧОРОВСКИ К., УНЕЕВСКИ Я. СТАТИСТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ ПРИ КОНТРОЛЕ КАЧЕСТВА ЗУБЧАТЫХ КОЛЁС. Вестник Донского государственного технического университета. 2006;6(3):279-283.

For citation:


WECZEROWSKI K., UNIEJEWSKI J. STATISTICAL PROCEDURES IN THE QUALITY CONTROL OF THE GEARS. Vestnik of Don State Technical University. 2006;6(3):279-283. (In Russ.)

Просмотров: 33


Creative Commons License
Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 License.


ISSN 1992-5980 (Print)
ISSN 1992-6006 (Online)